پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
Blackshopping

شروع کسب و کار بدون سرمایه

به سیستم خرید سیاه خوش آمدید.

  1. آموزش مبتدی
  2. دنبال کردن مطالب در اینستاگرام
  3. راه ارتباط مستقیم با مشاور
  4. ربات خرید سیاه
  5. همکاری در فروش (همکاری در فروش پوشاک و لوازم برقی با بهترین پلن تخفیف)